Despre proiect

Despre proiect

Acest site a fost creat în cadrul proiectului "Împreună în timp real: Rețea de Centre de conferințe – video pentru realizarea de comunicare interactiva și cooperare în regiunea transfrontalieră” (denumire scurtă CBC live).

Rețeaua de patru centre de videoconferință în Ruse, Vratsa, Craiova și Călărași este rezultatul principal al proiectului. Proiectul este implementat de Camera de Comerț și Industrie Ruse cu parteneri Asociația "Idein Society", Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare - Craiova, Camera de Comerț și Industrie - Vrața și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Călărași in perioada mai 2014 - noiembrie 2015, cu finanțare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013.

Despre program

Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria este un program operațional cu finanțare europeană pentru România și Bulgaria pentru perioada 2007 – 2013 care susține dezvoltarea regiunii transfrontaliere dintre România și Bulgaria.

El ajută pentru a crea legături durabile între cele două țări, în scopul de a ajuta regiunile transfrontaliere în rezolvarea problemelor similare de dezvoltare prin stabilirea unei cooperări. Cea mai mare parte a fondurilor programului este asigurată de Fondul European de Dezvoltare Regională; guvernele și beneficiarii contribuie de asemenea la finanțarea acestuia. Bugetul pentru 2007-2013 se ridică la 262 milioane de euro.

Noi în mass-media

Vezi ce se spune în mass-media despre proiect