Обучения по проект WEGO2 в гр. Русе

Диана Георгиева от ЦРУО София се срещна с екипа на Русенска Търговско Индустриална Камара, където представи проект WEGO2, постигнатите до този момент резултати, активните към настоящия момент дейности и бъдещите планове на партньорите. В рамките на корпоративното обучение след това, експертът се спря на различните видове насилие, на последиците то тях както за самите жертви, така за бизнеса и обществото.

Разговорът продължи към инструментите и работата, която се извършва по проекта. Г-жа Деана Димова, Директор на Център Динамика представи услугите на центъра в помощ и подкрепа на жените, претърпели домашно насилие и техните деца. Бяха разискани идеи в посока как РТИК би могла да съдейства тази информация да стигне и до бизнеса. На този първи етап бяха коментирани две възможности – предлагане на безплатен достъп за клиентка на центъра до обучителната платформа на камарата и уточняване на необходимостта на центъра от материали и консумативи и уточняване начина, по който може да се помогне за осигуряването им. Всички участници се обединиха около идеята за създаване на добро партньорство и предприемане на следващите стъпки. По време на срещата бе коментирана и възможността предложението за провеждане на корпоративни обучения да стигне и до членовете на РТИК. Събитието се проведе във видеоконферентната зала на РТИК, оборудвана по проект СВС LIVE MIS ETC: 325, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.