Уебинар ще представи възможности за ваучерна схема за дигитализация на малки и средни предприятия

На 29 май (петък) ще се проведе уебинар, който има за цел да представи Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МПС) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“.

„Гоу Лайв БГ“ ООД е одобреният доставчик на услугата по съответния проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МПС)“ на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Проектът е насочен към микро, малки и средни предприятия, които искат да се възползват от финансиране, за да подобрят работата на своя бизнес, използвайки информационни и комуникационни технологии. Това могат да бъдат вътрешни системи, уебсайтове за електронна търговия и други.

За регистрация в уебинара: https://www.golivebg.com/registration