Финално представяне на проект PONICS VET

На 27.03.2020г. Бизнес иновационен център Инобридж направи финално представяне на проект PONICS VET – „Специалист хидропонни техники“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Основната цел на проекта е да създаде нов професионален профил, наречен „СПЕЦИАЛИСТ ХИДРОПОННИ ТЕХНИКИ“, който е насочен специално към млади фермери между 18 и 35 г. Повече за проекта можете да научите във видеото по-долу.
https://www.youtube.com/watch?v=gz50g9wj6rs

Финалното представяне бе направено във видеоконферентната зала на РТИК, оборудвана по проект СВС LIVE MIS ETC: 325, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.