Blog page

Програма Интеррег V-A Румъния – България се изпълнява в периода 2014 – 2020 г., като финансира проекти в следните приоритетни области

– Добре свързан регион

– Зелен регион

– Безопасен регион

– Квалифициран и приобщават регион

– Ефикасен регион