Русенски ученици преминаха стажантска програма по иновативна методология

Четирима ученици от две русенски гимназии преминаха успешно стажантска програма под ръководството на специалисти Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес иновационен център „Инобридж“.

Моделът се основава на възприемането проблемно-базирани методи за обучение с елементи на игровизация. Приемането на тези две иновативни техники за обучение спомага за придобиване на предприемачески умения и изграждане на различна нагласа към иновациите и творчеството. Освен това, подходът за обучение въз основа на работа, развива важна информираност и връзки с реалния живот и позволява на обучаващите се да създават и управляват бизнес, да бъдат тествани от предизвикателства и пречки, както и да постигат успехи – и всичко това в динамична, бързо променяща се среда, която е напълно безрискова.

Методология има за цел да подпомогне разработването, организирането и осъществяването на стажантски програми, които да способстват придобиването на професионални умения, посредством обучителни модели прилагани в обучения по предприемачество. Специално внимание се отделя върху приложение на методология и практични инструменти, комбиниращи придобиването на професионални и на предприемачески умения.

В края на стажа си младежите получиха сертификат за успешното му преминаване, както и препоръки от ръководството на двете организации.

Събитието се състоя във видеоконферентната зала на РТИК, ет. 2, бул. „Цар Фердинанд“ 3А, оборудвана по проект CBC LIVE MIS ETC: 325