Обучение по Корпоративна социална отговорност

На 15.07.19 в конферентната зала на РТИК се проведе първата от общо 4 срещи, организирани като част от обучението на тема „Корпоративна социална отговорност“. По време на събитието беше представена обучителната платформа, както и някои въвеждащи аспекти относно устойчивостта и КСО.

По време на следващата среща, която ще се проведе на 18.07.19 от 16:00ч. в конферентната зала на РТИК, по темата ще говорят двама гост-лектори: инж. Владислав Великов – консултант по производствена ефективност и внедряване на LEAN технологии, както и Мария Георгиева – експерт в РТИК, с изявен интерес в сферата на опазване на природните ресурси и потребителската отговорност.

Видеоконферентната зала на РТИК е оборудвана по проект CBC LIVE MIS ETC: 325 и се намира на бул. „Цар Фердинанд“ З А, ет. 2.