Възможностите за намиране на работа в трансграничния регион бяха обсъдени във Видин

Blog page

Семинар на тема „Възможностите за намиране на работа“ се проведе на 27.11.2018 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин. Събитието, организирано в рамките на проект „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила“ по програма Интеррег V-A Румъния България, събра над 40 лица търсещи работа от Видин, представители на местното Бюро по труда и гост-лектори от Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП).

В рамките на семинара се проведе видеоконферентен мост с партньорите на БРТПП от град Слатина, Румъния – Асоциацията за устойчиво развитие – с помощта на мобилното видео оборудване на Българо-румънска палата. Благодарение на 15 минутната мобилна видеовръзка екипът на Асоциацията за устойчиво развитие Слатина представи повече информация за възможностите за трансграничната трудова мобилност в Румъния, очакваните промени в нивата на заплащане и осигурителните тежести от 2019 г. и ключовите компетенции, които румънските работодатели търсят в бъдещите си служителите.