Обучение на тема „Личен брадниг за успешни предприемачи“

Blog page

Девето виртуално обучение на тема: „Личен брадниг за успешни предприемачи“ по проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, 16.4.2.021; eMS code: ROBG-156 (Връзка между Враца и Русе) се състоя във видеоконферентна зала на РТИК, в което се включиха ученици от гр. Враца и гр. Русе. Това бе финалното обучение от цикъла обучения, посветени на предприемачеството, в които над 360 студенти, ученици и младежи придобиха нови знания в тази сфера.