Обучение на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ КАТО БАЗА В РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Blog page

Осмо виртуално обучение по Проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, 16.4.2.021 се проведе на 28.09.2018г. Темата бе „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ КАТО БАЗА В РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.