Blog page

Русенска търговско-индустриална камара

Русенска търговско-индустриална камара

Създадена през 1895 г., заедно с търговската палата в София, Варна, Пловдив, закрита през 1948 година и възстановена през 1990 година. Днес РТИК работи за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, оказва съдействие за утвърждаване на пазарно-икономическите отношения и за европейската и международна интеграция на региона и страната. РТИК осъществява множество проекти в подкрепа на трансграничното сътрудничество, развитие на взаимоотшенията бизнес-наука, в подкрепа на кариерното развитие, за насърчаване на иновациите и др. РТИК е пълноправен член на Българска търговско-промишлена палата и чрез нея на Съюза на Еврокамарите, на Асоциацията на Балканските търговски камари и на Световната търговска камара в Париж; член на Глобалната бизнес борса; член-кореспондент на Съюза на германските експортьори, член на Съюза на европейските търговско-индустриални камари по транспорт.
Контакти: България, гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд” 3А, info@rcci.bg, тел. +359 82 825 875, факс +359 82 825 873

Сдружение “Общество Идеин”

Сдружение “Общество Идеин”

Сдружението е създадено през 2008 година. Дейността му се фокусира върху регионалното развитие и устойчивостта, бизнес сътрудничеството и промоцията на инвестиционните възможности на българските региони, а също така и подобряването на конкурентоспособността на регионалната икономика, увеличаването на възможностите за добро образование и заетост. Сдружението осъществява проекти, които допринасят за качеството на процеса на регионално планиране и изграждането на устойчиво сътрудничество между общностите и институциите. Един от важните приоритети в работата на сдружението е насърчаването на трансграничното сътрудничество между Румъния и България. В своето портфолио организацията има осъществени над 30 проекта, като част от тях са на тема развитие на трансграничния регион.
Контакти: България, гр. Русе, ул. „Александровска” 26, ет.4, офис3, idein.society@gmail.com, тел. +359 889 601 756

Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации

Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации

Основните цели на организацията са да подкрепя бизнес средата, като създава условия за развитие на иновативните бизнес начинания в Румъния. РАТТИ защитава бизнес интересите на членовете си. Подпомага укрепването на професионалния капацитет на членовете си, а също така подкрепя техния обществен имидж. Насърчава конкурентоспособността, основана на технологична и иновативна база. Членове на асоциацията са сдружения, частни фирми, нестопански организации, частни и публични институции, организации на университети.
Контакти:
Румъния, гр. Крайова, ул. „Унирии” 86, office@ipacv.ro, тел./факс: +40 251 417 740

Търговско-промишлена палата – Враца

Търговско-промишлена палата – Враца

Търговско-промишлена палата Враца е създадена през 1991 г. като неправителствена организация на деловите среди в региона. ТПП Враца работи в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други НПО, както и с организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПП, с изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица и Ботевград, обединява над 1000 стопански субекта на територията на Врачанския регион, независимо от формата на собственост. Чрез всекидневната си работа и многобройните си проекти ТПП Враца защитава икономическите интереси на своите членове, стимулира експорта, насърчава навлизането на българските фирми на европейските пазари, работи за повишаване на фирмената култура и конкурентноспособността на местните фирми, съдейства за привличането на чужди инвестиции, допринася за намаляване на безработицата в региона.
Контакти:
България, гр. Враца, бул. „Христо Ботев” 24, cci-vr@online.bg, тел: +359 92 660 273, факс +359 92 626 308

Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш

Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш

Търговско-индустриалната и земеделска камара е регионална организация на фирмите от региона на Кълъраш. Тя си поставя за цел да защитава интересите на румънския бизнес, както и на международните компании, които работят в Румъния. Членове на камарата са международни и регионални фирми, те са адвокати, дилъри на имоти, туристически компании, авио компании, производители, вносители и износители, банки, финансови институции, фирми в ИТ сектора и др. Камарата насочва основните си дейности към защита на интересите на своите членове. Тя работи също така за обмяната на положителен опит между фирмите, обединяване на усилията за бизнес растеж, осъществяване на партньорски контакти с правителствените институции, гражданските организации, местните медии.
Контакти:
Румъния, гр. Кълъраш, ул. „Прогресулуи” 23, блок БББ, етаж 3-5, cciacl@cciacl.ro, тел: +40 242 311 161, факс: +40 242 318 940