Международна видеоконференция по кариерно развитие

Blog page

Възможностите за кариерно развитие обсъдиха на международен форум експерти от България и Румъния чрез видеоконферентна връзка между Русе, Враца, Крайова и Кълъраш на 24 септември 2015 redirected here. Инициативата, която е първа по рода си в практиката на двете държави, се проведе като демонстрационно събитие по проект „Заедно в реално време”.

В първата сесия на форума участваха специалисти от системата на Агенциите по заетостта в България и Румъния, центрове за обучение и кариерно развитие, синдикати, университети, статистически институт. Те обсъждаха националните програми за заетост, социална интеграция и мобилност на работната ръка, като акцентираха върху действащите проекти за повишаване на пригодността за заетост на различни социални и възрастови групи хора.

Участниците се спряха на:

 1. възможностите, които осигурява европейската мрежа EURES;
 2. промените в пазара на труда, водещи до търсене на нови професии и умения;
 3. сътрудничеството между институциите от двете държави, вкл. съвместни проекти по европейски програми;
 4. методите за мотивация на безработните за регистрация в бюрата по труда;
 5. перспективите за използване на видеоконферентните центрове в подкрепа на заетостта и кариерното развитие в трансграничния регион.

 

Втората сесия на форума, в която се включиха експерти по бизнес управление и инвестиции, беше посветена на възможностите за стартиране на собствен бизнес чрез презентации за законовата уредба в двете държави и дискусия върху различни аспекти на фирменото развитие. Обект на разговора бяха инвестиционните намерения на българските и румънските фирми в съседната държава, проблемите и грешките при стартиране и управление на бизнес, регистрацията по Закона за ДДС, създаването на представителства, сходствата и различията в законодателството и практиката на двете страни.

Кариерният форум чрез видеоконферентна връзка е събитие по проект „Заедно в реално време”, който се изпълнява от Русенската търговско-индустриална камара с партньори Сдружение „Общество „Идеин”, Търговско-промишлена палата – Враца, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш. Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.

#gallery-3 {
margin: auto;
}
#gallery-3 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 25%;
}
#gallery-3 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-3 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */


Кариерен форум чрез видеоконферентна връзка между четири града в България и Румъния ще се осъществи на 24 септември 2015, четвъртък.

Той е планиран в две сесии. Първата започва в 11 часа и е посветена на характеристиките на българския и румънския пазар на труда, възможностите за заетост и мобилност на работна ръка.Планирани са презентации и дискусия по темата с участието на експерти по заетостта от Русе, Враца, Крайова и Кълъраш.

Втората сесия, от 14 часа на същия ден, представлява интерактивно видеоконферентно обучение за предприемачи. Тя акцентира на възможностите за самонаемане и стартиране на собствен бизнес. Поканени са да участват експерти по бизнес управление и кариерно развитие, както и хора, които планират нови бизнес начинания в съседната държава.

Кариерният форум е демонстрационно събитие по проект „Заедно в реално време”, изпълняван от Русенската търговско-индустриална камара с партньори Сдружение „Общество „Идеин”, Търговско-промишлена палата – Враца, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш.

Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.

Участниците в двете сесии на кариерния форум ще се намират в следните видеоконферентни центрове, създадени по проекта:

 • Видеоконферентен център към Русенска търговско-индустриална камара
  Русе, бул. „Цар Фердинанд” 3А, ет.2
 • Видеоконферентен център към Търговско-промишлена палата – Враца
  Враца, пл. „Христо Ботев”, Дом на културата, ет.2
 • Видеоконферентен център към Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова
  Крайова, ул. „Щефан чел Маре” 12
 • Видеоконферентен център към Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш
  Кълъраш, ул. „Прогресулуи” 23, блок БББ, етаж 5