Видео конференции

Модерно решение за организации, които имат необходимост от бързи и качествени комуникации с партньорите си. Видео конференциите се осъществяват с най-нови технологични решения с перфектен образ и звук, които дават усещане за реално присъствие на всички участници. Конфиденциалността на срещите е гарантирана чрез криптирана връзка с висока надеждност, може да се осигури и превод в реално време.

Залите на видеоконферентните центрове могат да бъдат конфигурирани по различен начин в зависимост от целите на събитията и броя на участниците. Мрежата CBC Live дава възможност за видео конференции между участници, намиращи се в центровете в Русе, Враца, Крайова и Кълъраш, а също така и в някой от хилядите видеоконферентни центрове по света. Чрез мобилната станция могат да се осъществят видео конференции и от места, в които не са позиционирани центрове.

Дистанционно обучение

Обучението се провежда в реално време, но лекторът и обучаваните са в друг център или центрове от мрежата CBC Live или от друга мрежа по света.

Благодарение на видеоконферентната връзка може да се приложат интерактивни образователни методи, които изискват активното участие на всички страни. Мрежата разполага с технически възможности за споделяне на презентации по време на дистанционните обучения или конференциите.

Пряко предаване в интернет

Отлична възможност за институциите да достигнат до многобройна или точно определена публика, която не може да присъства на организирано от тях събитие – излъчване на живо в интернет (live streaming).

Всеки зрител може да проследи събитието на настолен компютър, лаптоп, таблет или смартфон от удобно за него място. При това големият брой зрители не оказва влияние върху качеството на видео изображението. Мрежата CBC Live предлага различни опции за ограничаване или разширяване на публиката с достъп до излъчваното събитие, които могат да се променят според намеренията на организаторите.