Видеоконферентен център към Търговско-промишлена палата - Враца

Капацитет: площ 40 кв. м. с възможност за едновременна работа на 30 души.