Видеоконферентен център към Русенска търговско-индустриална камара
Капацитет: площ 60 кв.м. с възможност за едновременна работа на 35 души.