Видеоконферентен център към Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации - Крайова

Капацитет: площ 50 кв. м. с възможност за едновременна работа на 20 души.