Видеоконферентен център към Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш

Капацитет: площ 49 кв.м. с възможност за едновременна работа на 20 души.