За проекта

Този сайт е създаден в изпълнение на проект „Заедно в реално време: мрежа от видеоконферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион” (кратко заглавие на английски CBC Live).

Мрежата от четири видеоконферентни центъра в Русе, Враца, Крайова и Кълъраш е главният резултат от осъществяването на проекта. Проектът се изпълнява от Русенска търговско-индустриална камара с партньори Сдружение „Общество Идеин”, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-промишлена палата – Враца и Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш в периода май 2014 – ноември 2015 година с финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

За програмата

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г., която подкрепя развитието на областите в България и окръзите в Румъния край общата граница.

Тя спомага да се създадат трайни връзки между двете страни с цел да подпомогне граничните райони в разрешаването на сходните проблеми в развитието чрез установяване на сътрудничество. Основната част от средствата на програмата се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие; двете правителства и бенефициентите също допринасят за финансирането й. Бюджетът за периода 2007-2013 година възлиза на 262 милиона евро.

Медиите за нас

Вижте какво пише в медиите за проекта
 • Враца днес
 • Конкурент нюз
 • Дарик Враца
 • Арена медиа
 • Русеинфо
 • Инфобизнес
 • Арена медиа
 • Видео центрове позволяват бърз достъп на междурегионални комуникации
  Враца днес
  6 март 2015
 • Видеоконферентни центрове ще ни свързват с Румъния
  Конкурент нюз
  6 март 2015
 • Това е иновативен подход за насърчаване на социално-икономическото развитие чрез улесняване на контактите и сътрудничеството
  Дарик Враца
  9 март 2015
 • Мрежа от модерни видеоконферентни центрове в Русе, Враца, Крайова и Кълъраш за интерактивна връзка и сътрудничество ще бъдат създадени в трансграничния регион. С изграждането на центровете ще се спести време за пътуване и обмен на информация между бизнеса от двете страни на река Дунав.
  Арена медиа
  10 март 2015
 • Видеоконферентната технология позволява обмен на гласова и визуална информация, а също така и на данни. Бъдещите потребители могат да споделят презентации, да водят дискусии, да изнасят лекции.
  Русеинфо
  13 март 2015
 • Чрез изграждането на четири центъра в Русе, Враца, Крайова и Кълъраш партньорите целят да подобрят комуникационната инфраструктура в региона, където съществуват проблеми с достъпността до съседните територии и изолация от икономическите центрове на двете държави.
  Инфобизнес
  17 март 2015
 • Видеоконферетнтата мрежа позволява общуване и превод в реално време. Тя се базира върху най-нови технологични решения, които дават чувство за реално присъствие на участниците, изграждата среда за жива комуникация с кристален образ и перфектен звук. Връзката е защитена и гарантира конфиденциалността, необходима за преговори между фирмите и институциите.
  Арена медиа
  16 юли 2015